Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení členské schůze 2008

Usnesení z členské schůze ČZS ZO zahrádkářské osady Vsetín Jasenice konané dne 13.5.2008.

 

 

1.Uvedení do provozu náhradních nádrží na vodu a náklady na tuto akci:

 

 

Pro uvedení do provozu nového zásobníku na vodu je nutné finanční zajištění,které se provede vybráním příspěvku 2000 Kč od každého člena naší osady.

Uvedenou částku je nutno zaplatit do 30.6.2008 těmito způsoby:

                  -převodem z osobního účtu na číslo účtu ČS 1765811379/0800- var.symbol je                                    číslo parcely

                  -hotově pověřeným členům výboru proti přijmovému dokladu

                  -přímou platbou na pokladně ČS

Platbu lze rozdělit do dvou částí t.j. do 31.5.2008 (1000 Kč) a do 30.6.2008 zbytek částky.

V rámci úpravy vodních rozvodů budou zkontrolovány a případně opraveny ventily(jen na společných rozvodech).

Protože se jedná o mimořádně náročnou práci,která bude zajištěna mimořádnými brigádami,

budou tyto práce dotovány ze společně vybraných prostředků.

 

 

2.Nátěry a oprava oplocení a vstupních bran:

 

Dle rozpisu bude každému členovi přidělen úsek plotu,který je povinnen opravit a natřít.

Náklady na očištění a nátěr hradí každý člen sám ze svých prostředků.Přibližný odhad nákladů na nátěr jednoho úseku je cca 250 Kč.

Dokončení a kontrola celé akce bude do 30.9.2008.

Ti,kteří se nezůčastní, zaplatí do konce tohoto kalendářního roku brigádnické hodiny ve výši 100Kč/hod a další náklady s tím spojené(cca 250 Kč)  do společné pokladny.

V případě,že dotyčný nezaplatí,bude mu odpojena elektřina.

 

 

3.Odběr elektrické energie:

 

Bude provedena revize el. rozvodů a zaplombování všech elektroměrů v termínu do 30.6.2008.

Volně přístupné zásuvky na rozvodných skříňkách budou zrušeny.

Do termínu revize je nutné zapojit všechny stávající rozvody v chatkách a parcelách přes elektroměry.

Členové osady bezpodmínečně umožní v termínech revize příslušnému technikovi  přístup k elektroměrům.

U toho,kde bude po revizi zjištěn odběr mimo elektroměr,budeme uplatňovat úhradu nákladů vzniklých rozdílem mezi odběrem na hlavním elektroměru a součtem jednotlivých odběrů.

Prověřit možnost připojení hlavního přívodu u Osanu,

 

 

4.Různé:

 

Je nutné dodržovat osadní řád,zejména respektovat zákaz sečení trávy motorovými sekačkami

nebo obtěžování jiným zdrojem hluku v neděli.

Všechny pokyny a informace budou všem včas oznámeny na vývěskách nebo osobně.

 

 

Ve Vsetíně 13.5.2008